ตรวจสอบวันที่ประมวลผล HDC จังหวัด


Total 6 items.

#kpi_codeตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพร
1PPA65_1ร้อยละความครอบคลุมการได้รับอัลตร้าซาวด์ ของหญิงตั้งครรภ์ อย่างน้อย 2 ครั้ง-19-01-2565 เวลา 12:52:49 น.18-01-2565 เวลา 08:25:15 น.24-01-2565 เวลา 09:47:52 น.19-01-2565 เวลา 23:38:55 น.19-01-2565 เวลา 11:46:53 น.24-01-2565 เวลา 09:12:18 น.
2PPA65_2เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30,42 และ 60 เดือนที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริม กระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน ร้อยละ 10011-12-2564 เวลา 09:20:22 น.19-01-2565 เวลา 12:53:06 น.18-01-2565 เวลา 08:25:43 น.24-01-2565 เวลา 09:48:04 น.19-01-2565 เวลา 22:40:38 น.19-01-2565 เวลา 11:46:58 น.24-01-2565 เวลา 09:12:27 น.
3PPA65_3เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น ร้อยละ 9014-01-2565 เวลา 11:01:37 น.19-01-2565 เวลา 12:53:11 น.18-01-2565 เวลา 08:25:50 น.24-01-2565 เวลา 09:48:10 น.19-01-2565 เวลา 22:40:55 น.19-01-2565 เวลา 11:47:01 น.24-01-2565 เวลา 09:12:32 น.
4PPA65_4ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.1-ป.6) ได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปาก13-01-2565 เวลา 20:22:28 น.19-01-2565 เวลา 12:53:21 น.18-01-2565 เวลา 08:26:06 น.24-01-2565 เวลา 09:48:30 น.19-01-2565 เวลา 22:41:25 น.19-01-2565 เวลา 11:47:07 น.24-01-2565 เวลา 09:13:14 น.
5PPA65_5ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (ความครอบคลุมการคัดกรองต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80)13-01-2565 เวลา 20:24:45 น.19-01-2565 เวลา 12:53:30 น.18-01-2565 เวลา 08:26:10 น.24-01-2565 เวลา 09:48:39 น.19-01-2565 เวลา 22:41:42 น.19-01-2565 เวลา 11:47:09 น.24-01-2565 เวลา 09:13:18 น.
6PPA65_6ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี10-12-2564 เวลา 09:40:26 น.19-01-2565 เวลา 12:53:39 น.18-01-2565 เวลา 08:26:16 น.24-01-2565 เวลา 09:48:56 น.19-01-2565 เวลา 22:42:17 น.19-01-2565 เวลา 11:47:14 น.24-01-2565 เวลา 09:13:30 น.