ตรวจสอบวันที่ประมวลผล HDC จังหวัด


Total 6 items.

#kpi_codeตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพร
1PPA65_1ร้อยละความครอบคลุมการได้รับอัลตร้าซาวด์ ของหญิงตั้งครรภ์ อย่างน้อย 2 ครั้ง01-07-2565 เวลา 11:03:54 น.30-06-2565 เวลา 11:46:36 น.01-07-2565 เวลา 10:32:23 น.01-07-2565 เวลา 09:14:25 น.27-06-2565 เวลา 11:16:53 น.01-07-2565 เวลา 10:24:24 น.29-06-2565 เวลา 10:51:50 น.
2PPA65_2เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30,42 และ 60 เดือนที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริม กระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน ร้อยละ 10001-07-2565 เวลา 11:07:01 น.30-06-2565 เวลา 11:46:53 น.01-07-2565 เวลา 09:49:21 น.01-07-2565 เวลา 09:15:49 น.27-06-2565 เวลา 12:01:15 น.01-07-2565 เวลา 10:24:27 น.29-06-2565 เวลา 10:52:06 น.
3PPA65_3เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น ร้อยละ 9001-07-2565 เวลา 11:07:48 น.30-06-2565 เวลา 11:47:00 น.01-07-2565 เวลา 09:49:30 น.01-07-2565 เวลา 09:15:54 น.27-06-2565 เวลา 12:01:25 น.01-07-2565 เวลา 10:24:30 น.29-06-2565 เวลา 10:52:12 น.
4PPA65_4ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.1-ป.6) ได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปาก02-07-2565 เวลา 06:34:59 น.30-06-2565 เวลา 11:47:16 น.01-07-2565 เวลา 10:32:53 น.01-07-2565 เวลา 09:16:07 น.27-06-2565 เวลา 12:02:11 น.01-07-2565 เวลา 10:24:36 น.29-06-2565 เวลา 10:52:37 น.
5PPA65_5ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (ความครอบคลุมการคัดกรองต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80)02-07-2565 เวลา 06:35:05 น.30-06-2565 เวลา 11:47:50 น.01-07-2565 เวลา 10:33:20 น.01-07-2565 เวลา 09:16:14 น.27-06-2565 เวลา 12:02:20 น.01-07-2565 เวลา 10:24:38 น.29-06-2565 เวลา 10:52:42 น.
6PPA65_6ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี01-07-2565 เวลา 11:43:31 น.30-06-2565 เวลา 11:47:58 น.01-07-2565 เวลา 09:50:08 น.01-07-2565 เวลา 09:16:24 น.27-06-2565 เวลา 12:02:50 น.01-07-2565 เวลา 10:24:42 น.29-06-2565 เวลา 10:53:54 น.