รายการตัวชี้วัด QOF เขต (2563)

Total 10 items.

KPIตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรภาพเขต 11
QOF63_1ร้อยละเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight) (ไม่เกินร้อยละ 7) (คิดภาพรวมจังหวัด) 4.494.563.884.444.825.184.944.65
QOF63_2.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็กปฐมวัย (42 เดือน) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 83.5696.6597.2887.4994.8496.5590.1090.28
QOF63_2.2ร้อยละความครอบคลุมของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 72.3694.3795.0072.1794.6977.5375.4382.57
QOF63_2.3ร้อยละของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 63.0481.3775.9875.9978.7176.6168.1572.69
QOF63_3.1ร้อยละความครอบคลุมของเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88) 97.0198.1498.5297.0998.3999.0796.7497.67
QOF63_3.2ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.6) สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 64) (คิดภาพรวมจังหวัด) 61.8974.7072.9068.3268.7565.0464.4366.90
QOF63_3.3ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการคัดกรองฟันผุ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82) (คิดภาพรวมจังหวัด) 89.8695.2993.6695.8093.8098.2390.0092.62
QOF63_3.4ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) (คิดภาพรวมจังหวัด) 78.3482.0881.9492.0484.9774.2179.8881.82
QOF63_4.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองดัชนีมวลกายในวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 66.0386.0185.9433.8274.9879.6070.9970.08
QOF63_4.2ร้อยละของวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) (คิดภาพรวมจังหวัด) 50.0161.4455.8657.3753.8352.9551.7253.76