รายการตัวชี้วัด QOF เขต (2563)

Total 10 items.

KPIตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรภาพเขต 11
QOF63_1ร้อยละเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight) (ไม่เกินร้อยละ 7) (คิดภาพรวมจังหวัด) 4.514.824.724.584.795.254.944.74
QOF63_2.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็กปฐมวัย (42 เดือน) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 78.6992.9390.8781.2687.5594.4284.4384.82
QOF63_2.2ร้อยละความครอบคลุมของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 61.3075.9574.3061.6871.7868.9265.0667.28
QOF63_2.3ร้อยละของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 61.3877.7474.0574.9176.0476.5564.5870.07
QOF63_3.1ร้อยละความครอบคลุมของเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88) 94.9297.4594.9088.1598.2898.7792.8395.52
QOF63_3.2ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.6) สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 64) (คิดภาพรวมจังหวัด) 61.6073.2970.2868.3865.5665.0461.7965.36
QOF63_3.3ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการคัดกรองฟันผุ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82) (คิดภาพรวมจังหวัด) 88.6393.4291.2194.0393.3698.1890.0291.58
QOF63_3.4ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) (คิดภาพรวมจังหวัด) 77.6882.1180.8591.3683.3774.0079.6181.04
QOF63_4.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองดัชนีมวลกายในวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 61.7984.0378.0731.7970.9479.0966.9966.34
QOF63_4.2ร้อยละของวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) (คิดภาพรวมจังหวัด) 49.5461.3452.3757.1952.0252.2650.8752.78