รายการตัวชี้วัด QOF เขต (2563)

Total 10 items.

KPIตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรเขต 11
QOF63_1ร้อยละเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight) (ไม่เกินร้อยละ 7) 4.605.587.144.954.465.775.105.00
QOF63_2.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็กปฐมวัย (42 เดือน) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 54.3671.9565.1762.7267.4676.7166.3263.08
QOF63_2.2ร้อยละความครอบคลุมของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 89.0998.6894.1690.3590.8897.8793.0591.95
QOF63_2.3ร้อยละของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 55.8370.1768.0664.6349.1170.4259.8158.62
QOF63_3.1ร้อยละความครอบคลุมของเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88) 84.6396.5494.2791.9395.4597.8890.5591.33
QOF63_3.2ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.6) สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 64) 59.0667.4765.7268.9162.8764.8161.6762.87
QOF63_3.3ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการคัดกรองฟันผุ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82) 60.3249.5646.4450.8748.3248.7677.8855.64
QOF63_3.4ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 75.1478.4271.0381.5475.8580.2576.5076.22
QOF63_4.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองดัชนีมวลกายในวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 36.5552.8352.8115.8250.2274.3254.0444.43
QOF63_4.2ร้อยละของวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 46.6756.5547.6058.4048.5850.8449.1049.62